Visie

Die Hoërskool Albertina se visie is om n skool van uitnemendheid te wees sodat sy leerders gebalanseerde volwassenes sal wees wat optimaal ontwikkel is, sodat hulle, hulle plekke in die samelewing kan volstaan en n betekenisvolle bydrae kan lewer t.o.v hulle beroep, godsdiens , kultuur, sport en alle ander fasette van menswees.

Missie

By Hoërskool Albertina streef ons na die volgende:

 • Om ons opvoeding en onderwys op Christelike geïnspereerde beginsels te baseer en om die kind te begelei tot geestelike volwassenheid.
 • Om in n veranderende wêreld die kind met die nodige kennis en lewensvaardighede toe te rus sodat hy na sy skoolloopbaan die wêreld met selfvetroue kan betree.
 • Om alle moontlike bronne aan te wend om die totale kind te ontwikkel d.w.s sy liggaamlike, akademiese, sosiale en geestelike vermoëns.
 • Om by die kind trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en gebruike te kweek.
 • Om by die ouer maksimum ondersteuning en betrokkenheid aan te moedig.
 • Om vir die leerders n gelukkige , veilige en dinamiese leeromgewing te bewerkstellig.
 • Om n kultuur van lees, leer, navorsing en kritiese denke te vestig.
 • Om deur personeelontwikkeling `n gemotiveerde. dinamiese en effektiewe onderrigspan te bou.

 

 
 

 

READ THE NEWEST AWSUM ONLINE

FIND US - GET DIRECTIONS

HOERSKOOL ALBERTINIA PROMO

 

 

Visie

Die Hoërskool Albertina se visie is om n skool van uitnemendheid te wees sodat sy leerders gebalanseerde volwassenes sal wees wat optimaal ontwikkel is, sodat hulle, hulle plekke in die samelewing kan volstaan en n betekenisvolle bydrae kan lewer t.o.v hulle beroep, godsdiens , kultuur, sport en alle ander fasette van menswees.

Missie

By Hoërskool Albertina streef ons na die volgende:

 • Om ons opvoeding en onderwys op Christelike geïnspereerde beginsels te baseer en om die kind te begelei tot geestelike volwassenheid.
 • Om in n veranderende wêreld die kind met die nodige kennis en lewensvaardighede toe te rus sodat hy na sy skoolloopbaan die wêreld met selfvetroue kan betree.
 • Om alle moontlike bronne aan te wend om die totale kind te ontwikkel d.w.s sy liggaamlike, akademiese, sosiale en geestelike vermoëns.
 • Om by die kind trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en gebruike te kweek.
 • Om by die ouer maksimum ondersteuning en betrokkenheid aan te moedig.
 • Om vir die leerders n gelukkige , veilige en dinamiese leeromgewing te bewerkstellig.
 • Om n kultuur van lees, leer, navorsing en kritiese denke te vestig.
 • Om deur personeelontwikkeling `n gemotiveerde. dinamiese en effektiewe onderrigspan te bou.

 

 

 

 

READ THE NEWEST AWSUM ONLINE

FIND US - GET DIRECTIONS

HOERSKOOL ALBERTINIA PROMO