Missie
 
By Hoërskool Albertina streef ons na die volgende:
 
 
Om ons opvoeding en onderwys op Christelike geïnspereerde 
beginsels te baseer en om die kind te begelei tot geestelike 
volwassenheid.
 
Om in n veranderende wêreld die kind met die nodige kennis en
lewensvaardighede toe te rus sodat hy na sy skoolloopbaan die
wêreld met selfvetroue kan betree.
 
Om by die ouer maksimum ondersteuning en betrokkenheid 
aan te moedig.
 
Om n kultuur van lees, leer, navorsing en kritiese denke te vestig.
 
Om alle moontlike bronne aan te wend om die totale kind te
ontwikkel d.w.s sy liggaamlike, akademiese, sosiale en geestelike
vermoëns.
 
Om by die kind trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en
gebruike te kweek.
 
Om vir die leerders n gelukkige , veilige en dinamiese 
leeromgewing te bewerkstellig.
 
Om deur personeelontwikkeling `n gemotiveerde. dinamiese en 
effektiewe onderrigspan te bou.

 

 
Getuigskrifte
 
wat mense sê
 
 
 
Vrae
 
het jy 'n vraag?
 
 
 
Skakels
 
meer inligting
 
 
 
 
Kultuur
 
wat ons skool te
bied het
 
 
 
 
Dokumente
 
belangrike vraestelle
 
 
 
 
 
Skoolplan
 
ons skoolplan
 
 
 

 

Visie
 
Die Hoërskool Albertina se visie is om n skool van uitnemendheid te wees sodat sy leerders gebalanseerde volwassenes sal wees wat
optimaal ontwikkel is, sodat hulle, hulle plekke in die samelewing kan volstaan en n betekenisvolle bydrae kan lewer t.o.v hulle beroep, 
godsdiens , kultuur, sport en alle ander fasette van menswees.

 

 

 

Missie
 
By Hoërskool Albertina streef ons na die volgende:
 
 

Om ons opvoeding en onderwys op Christelike geïnspereerde 
beginsels te baseer en om die kind te begelei tot geestelike 
volwassenheid.
 
Om in n veranderende wêreld die kind met die nodige kennis en
lewensvaardighede toe te rus sodat hy na sy skoolloopbaan die
wêreld met selfvetroue kan betree.
 
Om by die ouer maksimum ondersteuning en betrokkenheid 
aan te moedig.
 
Om n kultuur van lees, leer, navorsing en kritiese denke te vestig.
 
Om alle moontlike bronne aan te wend om die totale kind te
ontwikkel d.w.s sy liggaamlike, akademiese, sosiale en geestelike
vermoëns.
 
Om by die kind trots, liefde en respek vir die skool se tradisies en
gebruike te kweek.
 
Om vir die leerders n gelukkige , veilige en dinamiese 
leeromgewing te bewerkstellig.
 
Om deur personeelontwikkeling `n gemotiveerde. dinamiese en 
effektiewe onderrigspan te bou.

 

 
Getuigskrifte
 
wat mense sê
 
 
 
Vrae
 
het jy 'n vraag?
 
 
 
Skakels
 
meer inligting
 
 

 
 
Kultuur
 
wat ons skool te
bied het
 
 
 
 
Dokumente
 
belangrike vraestelle
 
 
 
 
 
Skoolplan
 
ons skoolplan
 
 
 

 

Visie
 
Die Hoërskool Albertina se visie is om n skool van uitnemendheid te wees sodat sy leerders gebalanseerde volwassenes sal wees wat
optimaal ontwikkel is, sodat hulle, hulle plekke in die samelewing kan volstaan en n betekenisvolle bydrae kan lewer t.o.v hulle beroep, 
godsdiens , kultuur, sport en alle ander fasette van menswees.